Product Management

Cách Ưu tiên Thực hành Đạo đức với tư cách là Giám đốc Sản phẩm

Trong Hội thảo về Đạo đức Sản phẩm dành cho các thành viên của Mind the Product, Mind Eriksson cùng với Cennydd Bowles, Kathy Pham và Pavani Reddy để thảo luận về việc thực hành sản phẩm có đạo đức. Xem bảng điều khiển hoàn toàn!

Về các tham luận viên của chúng tôi

Cennydd Bowles – Tác giả, Đạo đức tương lai

Cennydd Bowles là một nhà thiết kế và nhà tương lai học với gần hai thập kỷ kinh nghiệm tư vấn cho các công ty bao gồm Twitter, Samsung, Accenture và BBC. Anh ấy là tác giả của cuốn Đạo đức tương lai – “một cuốn sách cần thiết cho bất kỳ ai phát minh ra tương lai” – và hiện đang quản lý thiết kế đạo đức và các nghiên cứu trong tương lai NowNext

Kathy Pham – Đồng Giám đốc Khoa học Máy tính Có trách nhiệm tại Mozilla và Guy, Sản phẩm và Xã hội tại Đại học Harvard

Kathy Phạm mi …

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *