Product Management

Đạt được quyền truy cập dựa trên nhóm để khám phá liên tục bởi Teresa Torres

Trong #mtpcon Digital APAC hàng đầu này, nhà sản xuất khám phá sản phẩm Teresa Torres tiết lộ một số ý tưởng đằng sau phương pháp tiếp cận đa chức năng dựa trên nhóm để khám phá sản phẩm liên tục.

Hãy xem video để biết đầy đủ bài phát biểu của Teresa (các thành viên của Mind the Product cũng có thể xem bản ghi tất cả các cuộc nói chuyện #mtpcon Digital APAC của chúng tôi tại đây). Hoặc đọc để biết tổng quan về những điểm chính của cô ấy.

Teresa bắt đầu bằng cách nhấn mạnh sự khác biệt giữa khám phá và phân phối – khám phá sản phẩm là quyết định xây dựng những gì trong khi phân phối sản phẩm là xây dựng và quy mô của một sản phẩm chất lượng.

Trong 10 năm qua, đã có sự phát triển nhanh chóng của các phương pháp khám phá, với nhiều nhóm phỏng vấn khách hàng hơn …

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *