Product Management

Làm thế nào để bạn xây dựng một đội sản xuất thành công?

Điều gì là cần thiết để tạo ra và duy trì một nhóm sản xuất thành công, có động cơ, động lực và cuối cùng là thành công? Trong bài đăng này, nói chuyện với các sản phẩm chuyên gia khác nhau, chúng tôi cố gắng trả lời câu hỏi này.

Sự kết hợp của các yếu tố – làm thế nào để thuê đúng người, đặt ra tầm nhìn, xác định thành công như mọi người đều hiểu, giao tiếp rõ ràng và nhất quán, và đảm bảo rằng nhóm liên tục phát triển và phát triển – chuẩn bị nền tảng cho một nhóm thành công. Bài viết này xem xét các yếu tố này và hỏi tất cả các thành viên trong nhóm nên làm gì để đảm bảo rằng họ hiểu và đảm bảo thành công.

Tuyển dụng đúng sản phẩm

Lưu ý Sản phẩm có nhiều tài nguyên để giúp bạn xác định những người phù hợp để tham gia vào nhóm của bạn. Huấn luyện viên sản phẩm Petra Wille, phát biểu tại hội đồng gồm Lãnh đạo MTP, Hirin …

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *