Product Management

Mẫu sản phẩm: Bản đồ du lịch của khách hàng

Biên tập viên: Mẫu Bản đồ Du lịch của Khách hàng sau đây đã được Giám đốc Sản phẩm Kỹ thuật của Nhân viên tại Slack xác nhận.

Bạn có thể khó hiểu khách hàng nghĩ gì khi sử dụng sản phẩm của bạn. Bạn có thể kinh hoàng tại sao khách hàng lại dành quá nhiều thời gian để kiểm tra một chức năng X, hoặc tại sao khách hàng của bạn phải thực hiện nhiều bước để đi từ điểm A đến điểm B khi họ chỉ phải làm một. Dưới đây là các bản lưu Bản đồ du lịch của khách hàng bằng cách giúp bạn lập bản đồ, hiểu và tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng.

Bạn đã sẵn sàng để hiểu những mong đợi và nhu cầu của khách hàng? Không thiếu thời gian, hãy bắt đầu!

Bản đồ du lịch của khách hàng 101

Bản đồ du lịch của khách hàng (CJM) là một sơ đồ thể hiện trực quan các giai đoạn mà khách hàng trải qua khi sử dụng sản phẩm của bạn. Từ yếu tố kích hoạt, nhu cầu hoặc nỗi đau thúc đẩy họ bắt đầu sử dụng sản phẩm của bạn, thông qua việc sử dụng thực tế đến giải pháp và đạt được mục tiêu của họ.

CJM cũng làm việc để định hình trải nghiệm xung quanh trải nghiệm khách hàng của bạn và giúp bạn phát triển sự đồng cảm với khán giả của mình.

Mục đích của Bản đồ Du lịch của Khách hàng

CJM thúc đẩy sự phát triển của tổ chức theo suy nghĩ của khách hàng theo một trong hai cách:

 • Nó giúp xác định các khu vực thuận tiện khác nhau
 • Nó phân phối hiệu quả thông tin khách hàng chính

2 giai đoạn chính của CJM

Từng bước một

Dưới đây là một số bước quan trọng cần thực hiện trước khi tạo bản đồ du lịch cho khách hàng của bạn:

 • Sân khấu: Quyết định xem bạn đang lập bản đồ trạng thái hiện tại của người dùng hay trạng thái nguyện vọng mục tiêu mà bạn muốn họ đạt được.
 • Diễn viên: Xác định tác nhân chính trên bản đồ của bạn. Đó là khách hàng, nhân viên, một bên liên quan? Nó có thể là nhiều, đặc biệt nếu bạn có một thị trường.
 • Khung thời gian: Xác định khung thời gian; trong một tháng, một tuần, một năm?
 • Chiều sâu: Xác định phối cảnh và mức độ sâu.
 • Điểm tiếp xúc: Điểm tương tác và bất kỳ tác nhân hoặc tác phẩm nào của một tổ chức.
 • Kênh: Một phương tiện tương tác với khách hàng hoặc người dùng.

Bài học rút ra chính

 1. Một mục tiêu của CMM là xác định các cơ hội đổi mới và ý thức hệ.
 2. CJM cũng chỉ ra cách cung cấp giá trị quan trọng cho khách hàng.
 3. Thông thường có 6 bước để CM.
 4. Điều quan trọng là phát triển sự đồng cảm đối với khách hàng của chúng tôi.

Lấy mẫu của bạn ở đây

Bạn còn chờ gì nữa? Chúng tôi đưa mọi thứ vào mẫu của chúng tôi. Truy cập ngay vào mẫu tại đây.

Kiểm tra các mẫu khác của chúng tôi!

Tuy nhiên bạn đang tìm kiếm các mẫu tuyệt vời? Hãy xem bộ sưu tập của chúng tôi:

Mẫu sản phẩm: Tài liệu yêu cầu sản phẩm
Mẫu sản phẩm: Lộ trình
Mẫu sản phẩm: Design Sprint
Mẫu sản phẩm: Hồi tưởng
Mẫu sản phẩm: Personas

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *