Advertising

McDonald’s Film Advert DDB: Người có nhiều khả năng nói về lòng trung thành nhất

Bối cảnh:
2021, năm đại dịch thứ hai. Đại dịch toàn cầu đã hủy hoại cuộc sống hàng ngày của chúng tôi, kiểm tra khả năng phục hồi tinh thần và những trải nghiệm hạn chế của chúng tôi, điều này đã gợi lên nhiều cảm giác tồi tệ trong chuyến hành trình này. Với suy nghĩ này, McDonald’s, một thương hiệu có vai trò toàn cầu là thúc đẩy hạnh phúc, đã muốn sử dụng phạm vi tiếp cận của mình và khởi động chương trình khách hàng thân thiết cho các ứng dụng di động ở Romania – MyM Rewards – để đưa một chút nhẹ nhàng và hạnh phúc vào cuộc sống của mọi người .

Thông tin chi tiết:
Người Romania thiếu sự tin tưởng và trung thành thấp đối với các thể chế. Ngoài ra, người Romania không có hình mẫu trung thành hiện tại. Về lòng trung thành, tiêu chuẩn tích cực của tập thể Romania có từ thời cổ đại, đến thời Trung cổ. Vào thời điểm đó, lòng trung thành là vô giá và tương hỗ, vì những người lính đã hy sinh tính mạng của họ để bảo vệ đất nước của chúng tôi và bảo đảm lãnh thổ, và quan trọng hơn là các nhà cầm quyền. Đây là những gì sách lịch sử dạy chúng ta.

Ý tưởng sáng tạo và thực hiện:
Dựa trên nhận thức này, chúng tôi đã làm sống lại biểu tượng lâu đời của lòng trung thành – người cai trị -, biến nó thành biểu tượng hiện tại của lòng trung thành và mang lại cảm giác tốt hai lần: 1. thông qua chương trình khách hàng trung thành, 2. thông qua chính chiến dịch hài hước. Người cai trị này, với một sự biến hóa thú vị và một thái độ mỉa mai, như thể đang nói với những người lính của mình và diễn thuyết quá nhiệt tình, đã khiến người dân thích thú và khuyến khích họ tải xuống ứng dụng McDonald’s và thu thập “thành quả của lòng trung thành.”

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *