Product Management

Những việc nên làm và không nên khi phân tích sản phẩm

Analytics giúp những người làm việc hiệu quả đạt được mục tiêu sản xuất của họ bằng chỉ số và kết quả – ngày nay chúng là một phần thiết yếu trong bộ công cụ của bất kỳ người làm sản phẩm nào. Phần đi sâu vào phân tích này nhằm mục đích cung cấp cho bạn một số thông tin cơ bản về phân tích, một số điều hữu ích nên làm và không nên làm, đồng thời chia sẻ một số thông tin chính từ báo cáo Mixpanel mới khám phá cách nhóm sản phẩm sử dụng các chỉ số để phân tích hành vi của người dùng.

Có lẽ chúng ta nên bắt đầu với mục đích phân tích đơn giản – về cơ bản chúng đo lường trạng thái của sản phẩm và những gì người dùng đang làm. Họ cho bạn biết điều gì đang xảy ra, người dùng đang làm gì mặc dù không nhất thiết là lý do tại sao họ làm điều đó. Như Mixpanel đã nói trong một cuốn sách điện tử,

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *