Advertising

Quảng cáo của Joe La Pompe

Joe La Pompe, Publicita – Môj synu, budeš gi đạo văn / Mon fils, tu sera un pompeur

“Mặt nạ để làm lộ mặt máy photocopy.”

  • In và bên ngoài
  • Truyền thông xã hội
NGUYÊN?
Trường thiết kế và nghệ thuật Intuit LAB – Năm 2020
Nhấn vào đây để phóng to hình ảnh
“Con trai của mẹ, con sẽ là một chủ ngân hàng / nhà thiết kế web”
Cơ quan: Intuit-Lab + Seenk (Pháp)
Ít nguyên bản hơn
Trường Thiết kế Noumea – Năm 2021
Nhấn vào đây để phóng to hình ảnh
“Con trai của mẹ, con sẽ là một chủ ngân hàng…”
Cơ quan: Không xác định (New Caledonia)

Hãy là một thẩm phán!

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *