Advertising

Quảng cáo của Joe La Pompe

Joe La Pompe quảng cáo, quảng cáo – Cận cảnh Burger mà không có khẩu hiệu / Cùng một thành phần sáng tạo?

“Mặt nạ để làm lộ mặt máy photocopy.”

  • Thức ăn, nhà hàng
  • In và bên ngoài
NGUYÊN?
Mc Donald’s Cheeseburger – 2013
Nhấn vào đây để phóng to hình ảnh
Nguồn: Giải thưởng EFFIE, Diễn đàn Quảng cáo
Cơ quan: TBWA Paris (Pháp)
Ít nguyên bản hơn
Tàu điện ngầm Footlong – Năm 2021
Nhấn vào đây để phóng to hình ảnh
Nguồn: Design Taxi, Bandt
Cơ quan: Publicis Worldwide (Úc)

Hãy là một thẩm phán!

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *