Advertising

Quảng cáo kỹ thuật số Etisalat từ BBDO: Wider web

Giới thiệu phần mở rộng web thân thiện với người tự kỷ đầu tiên. Vào ngày 2 tháng 4, Ngày Nhận thức về Tự kỷ Thế giới, chúng tôi đã ra mắt Web Etisalat Wider để giúp những người tự kỷ truy cập Web tốt hơn. Dự án bao gồm một tiện ích mở rộng trình duyệt mà người dùng có thể kích hoạt khi điều hướng tự động trên web. Nó nhằm mục đích đạt được một thiết kế lại toàn cầu của trải nghiệm web và là sản phẩm đầu tiên trên thế giới thuộc loại này. Phần mở rộng cho phép người dùng tổ chức lại thông tin, thay đổi chế độ màu và phông chữ trên các trang web. Ngoài ra, quảng cáo, tự động phát và hình nền không liên quan sẽ bị chặn. https://etisalat.ae/widerweb

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *