SEO

Trang web của bạn đã sẵn sàng chưa?

Vào tháng 5 năm 2020, Google đã phát hành Báo cáo cốt lõi về Web trong Bảng điều khiển tìm kiếm của Google.

Bộ công cụ mới này nhằm mục đích cung cấp cho các nhà phát triển web và nhà điều hành trang một loạt các công cụ và chỉ số SEO có khả năng cải thiện trải nghiệm người dùng và hiệu suất của các trang web. Do đó, sự ra đời của Google Core Web Vital là nỗ lực của Google nhằm giúp xác định phép đo các trang web mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng cuối. Mỗi chỉ số này đều dựa trên nguyên tắc trải nghiệm người dùng của Google.

Trung tâm web chính

Các quan trọng web cốt lõi tạo ra bức tranh hoàn chỉnh về sự tương tác của người dùng với một trang web và giúp Google dễ dàng hơn trong việc xem cách khách truy cập tương tác với một trang web, có tính đến ba yếu tố chính: LCP, CLS và FID.

Vẽ với nội dung cao nhất: Thường được coi là trang web chậm trễ

Dịch chuyển bố cục tích lũy: Nói chung được coi là tính nhất quán của bố cục trang

Độ trễ nhật ký đầu tiên: Thường được chấp nhận như một trải nghiệm người dùng.

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *